Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển căn hộ thông minh ở VN - Nguyễn Trí Hiếu

Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển căn hộ thông minh ở Việt Nam nhằm hướng đến mục đích tìm hiểu về tòa nhà thông minh; nhà ở thông minh nhằm nâng cao hiểu biết và cung cấp thêm tư liệu cho ngành kiến trúc cũng như các ngành liên quan. Nghiên cứu nhằm ứng dụng nhà thông minh một cách hợp lý trong điều kiện văn hóa; kinh tế; chính trị; xã hội của Việt Nam.

Từ khóa: Luận văn thạc sĩ, Luận văn thạc sĩ Kiến trúc, Nghiên cứu ứng dụng căn hộ thông minh, Tòa nhà thông minh, Tài liệu kiến trúc, Hệ thống thông minh

pdf 144 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận