LUẬN VĂN: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊCH"

Sau hơn mười năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những bước chuyển biến rõ dệt. Nền kinh tế thị trường với đặc trưng là một nền kinh tế mở đã thu hút được sự chú ý hợp tác kinh doanh của nhiều nước trên thế giới. Nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng bước đầu đi vào ổn định, sự tăng trưởng liên tục, hàng hoá tràn ngập thị trường với nhiều loại và giá cả ổn định phục vụ người tiêu dùng. Đó là một định hướng đúng và cũng là một thành tựu của Đảng và Nhà nước ta.

Từ khóa: luận văn mẫu, báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu uỷ thác, Xuất nhập khẩu hàng đổi hàng

doc 80 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận