Kỹ thuật đo

Đo lường một đại lượng vật lý là thiết lập mối quan hệ giữa đại lượng cần đo với 1 đại lượng vật lý cùng tính chất mà được chọn làm đơn vị đo. Thực chất của việc đo lường là tìm ra tỷ lệ giữa đại lượng cần đo với đơn vị đo đã chọn và kết quả đo được biểu diễn bằng trị số tỷ lệ này cùng với đơn vị đo.

Từ khóa: Kỹ thuật đo, đại lượng vật lý, đơn vị đo, kỹ thuật đo lường, đơn vị vật lý, tỷ lệ đo lường

pdf 25 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/11/2012 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận