Kế toán tài chính

Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô đã trở thành một công cụ quản lý kinh tế quan trọng, một bộ phận cấu thành hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,vận hành theo cơ chế thị trường, kế toán được xác đinh như một mặt của hoạt động kinh tế nói chung, quá trình sản xuất kinh doanh nói riêng và kế toán được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau

Từ khóa: kế toán tài chính, kinh tế thị trường, đề tài kế toán, tồng hợp kế toán, luận văn kế toán, bài tập kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính

doc 348 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:05/10/2012 | Lượt xem:189 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận