KẾ TOÁN MÔ PHỎNG

Kế toán mô phỏng có thể gọi là một chương trình huấn luyện từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp.
Là phương thức đào tạo kế toán thực tế kết hợp với tư duy làm việc khoa học.
Nói khác hơn, đây là khóa “huấn luyện nghề” chuyên nghiệp do chúng tôi tự thiết kế sau khi khảo sát chất lượng của đội ngũ kế toán, trong quá trình tuyển dụng, đúc kết từ thực tiễn công tác và kinh nghiệm giảng huấn.

Từ khóa: phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, báo cáo tài chính, tài chính, ngân hàng, kế toán, kế toán mô phỏng, kế toán ảo

doc 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:156 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận