HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG S7-200

Toàn bộ chương trình được lưu nhớ trong bộ nhớ của PLC dưới dạng các khối chương trình con hoặc chương trình ngắt (khối chính OBI). Trường hợp dung lượng nhớ của PLC không đủ cho việc lưu trữ chương trình ta có thể sử dụng thêm bộ nhớ ngoài hỗ trợ cho việc lưu chương trình và lưu dữ liệu (Catridge).

Từ khóa: bộ nhớ PLC, tài liêu lập trình, hướng dẫn lập trình, kỹ thuật lập trình, giáo trình lập trình, bài giảng lập trình

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)