Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy trên một hoặc nhiều siêu máy tính.

Từ khóa: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật máy tính, phần mềm máy tính, kỹ thuật quản trị, quản trị máy tính

ppt 214 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:23/10/2012 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận