HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Khi xã hội loài người hình thành, sản xuất là hoạt động của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của bản thân và cộng đồng xã hội loài người. Thông qua lao động con người ý thức được giá trị công việc của mình; lao động của con người là hoạt động tự giác, có ý thức, có mục đích được lặp lại, không ngừng đổi mới, đi từ đơn giản đến phức tạp. Do đó đòi hỏi sự tư duy quản lý cũng phát triển dần theo.

Từ khóa: hạch toán kế toán, đề tài kế toán, tồng hợp kế toán, luận văn kế toán, bài tập kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính

doc 136 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:05/10/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận