Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng

Giáo trình " Vẽ kỷ thuật xây dựng" này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập môn Vẽ kỷ thuật trong các trường Trung học kỷ thuật và Dạy nghề xây dựng. Các trường thuộc loại hình này sẽ đào tạo ra những cán bộ kỷ thuật hoặc công nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Để học tốt các môn học Vẽ Kỹ thuật việc làm các bài tập thực hành rất cần thiết. Bên cạnh phần lý thuyết, giáo trình này đưa ra một hệ thống các bài tập.