Giáo trình thủy văn công trình

Mọi sự phát triển của tự nhiên và xã hội đều liên quan đến nước. Nước là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động về dân sinh kinh tế của con người. Nói tóm lại, không có nước thì không có sự sống.Nước mặt đất: tức là nước ở sông, suối, ao, hồ, biển, nước này nằm trên bề mặt của trái đất. Nước trong tầng khí quyển: loại nước này tồn tại dưới dạng mây và hơi nước, trong khoảng không gian 15km cách mặt đất. Nước dưới đất (nước ngầm), nước ngầm nằm dưới mặt đất, tồn tại trong khoảng 1km cách mặt đất.
Đăng nhập để bình luận