Giáo trình Quản lý môi trường

Mục tiêu của chương là đánh giá khả năng và giới hạn của mô hình khí hậu toàn cầu. Một số hoạt động đánh giá được mô tả ở những chương khác của báo cáo. Chương này cung cấp bối cảnh những nghiên cứu đó và hướng dẫn người đọc những chương thích hợp.

Từ khóa: Quản lý môi trường, giáo trình đại học, giáo trình quản lý, quản lý và phát triển, con người và môi trường , tài nguyên môi trường

doc 91 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận