GIÁO TRÌNH: QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Nguồn phát sinh, thành phần chất thải rắn sinh hoạt; Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt; Phân loại và xử lý sơ bộ chất thải rắn sinh hoạt tị nguồn; Thu gom chất thải rắn sinh hoạt; Trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt;...

Từ khóa: chuyên đề môi trường, Giáo trình, quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn, xử lý chất thải, tầm nhìn xanh

pdf 111 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận