Giáo trình Nhà máy điện phần 2 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Giáo trình Nhà máy điện phần 2 gồm nội dung từ chương 5 đến chương 7. Nội dung cụ thể: Chương 5: Chọn các thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp, chương 6: Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp, chương 7: Thiết bị phân phối điện.

Từ khóa: Giáo trình Nhà máy điện, Giáo trình Nhà máy điện phần 2, Nhà máy điện, Trạm biến áp, Thiết bị phân phối điện, Tự dùng trong nhà máy điện

pdf 61 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:860 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận