Giáo trình Nhà máy điện phần 1 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Giáo trình Nhà máy điện phần 1 gồm nội dung từ chương 1 đến chương 4. Trình bày khái niệm chung về nhà máy điện trạm biến áp và hệ thống năng lượng, các chế độ làm việc của điểm trung tính, sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp, nhà biến áp điện lực.

Từ khóa: Giáo trình Nhà máy điện, Giáo trình Nhà máy điện phần 1, Nhà máy điện, Nhà biến áp điện lực, Hệ thống năng lượng, Cung cấp điện

pdf 77 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:390 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận