GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Các đô thị được xây dựng sẽ tồn tại nhiều thế kỷ, cho nên việc lựa chọn đất
đai xây dựng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Giải quyết đúng đắn nhiệm
vụ ấy sẽ quyết định những điều kiện sản xuất, sinh hoạt nghỉ ngơi của dân cư
cũng như có ảnh hưởng lớn đến vấn đề kinh tế trong công tác xây dựng và
quản lí đô thị.
Những yếu tố thiên nhiên góp phần quan trọng quyết định cho quy
hoạch đất đai đô thị. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể mà các điều kiện thiên nhiên
có thể ảnh hưởng tốt hoặc không tốt đến công tác xây dựng đô thị

Từ khóa: kỹ thuật đô thị, kiến trúc, xây dựng, kiến trúc công trình, đại học Bách Khoa Đà Nẵng, đất đai xây dụng đô thị

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận