Giáo trình kiểm toán

Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán”, Bộ môn Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý và Kiểm toán nội bộ.

Trong lần tái bản này, cuốn sách Kiểm toán tài chính bao gồm 18 chương được sắp xếp vào hai phần:

Từ khóa: Giáo trình kiểm toán, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 121 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận