Giải thuật

N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”. Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung. Vì lẽ đó giải thuật, với tư cách là một môn học, cần phải được sinh viên chuyên ngành tin học nghiên cứu một cách có hệ thống. Môn học “Giải thuật” được bố trí sau môn “Cấu trúc dữ liệu” trong chương trình đào tạo kỹ sư tin học.

Từ khóa: khoa học máy tính, lập trình Pascal, ngôn ngữ lập trình, Cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, giải thuật máy tính

pdf 109 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận