Ebook Tính toán kết cấu thép: Phần 1 - Nguyễn Văn Yên

Ebook Tính toán kết cấu thép gồm 6 chương, trong phần 1 của ebook này gồm 5 chương đầu giới thiệu nguyên tắc tính toán kết cấu thép, tính liên kết và các cấu kiện cơ bản dầm, cột và dàn. Nội dung trong phần 1 thuộc phần cơ sở kết cấu thép cho các ngành công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và vận dụng vào học tập thật tốt.

Từ khóa: Kết cấu thép, Tính toán kết cấu thép, Hệ dầm sàn, Nguyên tắc tính toán kết cấu thép, Liên kết hàn, Cấu kiện cơ bản dầm

pdf 106 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:228 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận