Đô thị sinh thái

Ô nhiễm môi trường đang trở thành hiểm họa đối với đời sống của sinh giới và cả đối với con người ở bất kỳ phạm vi nào, từ quốc gia, khu vực đến toàn cầu. Nguyên nhân của nạn ô nhiễm là do các sinh hoạt thường nhật và các hoạt đông kinh tế của con người, từ trồng trọt, chăn nuôi... Đến các hoạt đông công nghiệp, chiến tranh và công nghiệp quốc phòng, trong đó công nghiệp là thủ phạm lớn nhất.

Từ khóa: sinh thái phát triển, đô thị sinh thái, hệ sinh thái, dự án độ thị hóa, thực tiễn việt nam, ô nhiễm môi trường

ppt 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận