Đề tài “Vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm Du lịch Hà Nội”

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào muốn tồn và phát triển đều phảI vận dụng Marketing vào trong quá trình kinh doanh. Trung tâm Du lịch Hà Nội tuy mới thành lập nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh đã vận dụng các chính sách Marketing một cách có hiệu quả. Tuy nhiên để vận dụng các chính sách Marketing- MIX một cách có hiệu quả nhất cũng là một đIều không dễ dàng. Ban giám đốc Công ty và Trung tâm Du lịch Hà Nội luôn chú trọng tới các chính sách Marketing- Mix trong việc hoạch định chiến lược và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp. Trung tâm Du lịch Hà Nội luôn nhận thức được tầm quan trọng của Marketing và các chính sách Marketing-Mix.

Từ khóa: hoạch định chiến lược, luận văn báo cáo, chính sách Marketing-mix, Trung tâm Du lịch Hà Nội, kinh tế thị trường, kinh doanh lữ đoàn

pdf 62 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận