Đề tài " SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG "

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi, kết hợp với các hoạt động nghiên cứu đầu tư, thể thao, văn hoá xã hội... Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có những đặc điểm cơ bản sau :Du lịch là ngành kinh doanh đặc biệt, hoạt động vừa mang tính sản xuất, kinh doanh vừa mang tính phục vụ văn hoá xã hội.

Từ khóa: luận văn kế toán, kế toán doanh nghiệp, hạch toán kế toán, báo cáo tốt nghiệp, kế toán bán hàng, công ty du lịch, du lịch Việt Nam, Đà Nẵng

doc 46 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận