Đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở khách sạn Đà Nẵng

Nội dung đề tài cơ sở lý luận về tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; thực trạng công tác chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở khách sạn Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

Từ khóa: Đề tài Kế toán tập hợp chi phí, Tính giá thành kinh doanh buồng ngủ, Khách sạn Đà Nẵng, Tính giá thành kinh doanh, Kế toán tập hợp chi phí

ppt 33 trang | Chia sẻ: votdiemhuong1 | Ngày:30/10/2014 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận