Đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch - sự cần thiết cho quy hoạch và quản lí phát triển du lịch biển

Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghỉ dưỡng và số lượng du khách không ngừng gia tăng tại các vùng ven biển ở nước ta. Sự gia tăng này kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội. Vì vậy cần phải có phương pháp đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch, giúp các nhà quy hoạch và quản lí du lịch có thể xác định được khả năng tải phù hợp của các khu du lịch biển nhằm hạn chế những tác động tiêu cực mà hoạt động du lịch mang lại.

Từ khóa: Du lịch biển, Hoạt động du lịch, Quản lí phát triển du lịch biển, Quy hoạch du lịch biển, Sức tải trong hoạt động du lịch, Đánh giá sức tải

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận