Chương 4: HỆ THỐNG CHI NSNN

Chi NSNN là hệ thống quan hệ phân phối lại các khoản thu nhập từ quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của quốc gia trong từng thời kỳ.
Nội dung chi NSNN phù hợp với mục đích kinh tế xã hội của nhà nước trong tùng thời kỳ
Qui mô, tốc độ tăng chi của NSNN phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, tốc độ tăng thu của NSNN
Chi NSNN thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước với các thành phần kinh tế, giữa nhà nước với các tầng lớp dân cư.

Từ khóa: hệ thống chi, Ngân Sách Nhà Nước, tài chính Nhà Nước, kinh tế Nhà Nước, kinh tế xã hội, chi tiêu ngân sách, kinh , hệ thống ngân sách

ppt 18 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:24/11/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận