Chương 3: HỆ THỐNG THU NSNN

Thu NSNN là hệ thống các khoản thu, phản ảnh các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính nhằm hình thành quỹ NSNN đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NN.
Đặc điểm nổi bật của thu NSNN là phần lớn các khoản thu được xây dựng dựa trên nền tảng nghĩa vụ công dân.
Các khoản thu NSNN không mang tính bồi hoàn trực tiếp
Thu NSNN gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước
Khó kiểm soát và đánh giá hiệu quả: phần lớn chi tiêu của nhà nước tạo ra hàng hoá, dịch vụ công là những sản phẩm được tiêu dùng công cộng nên không có người thụ hưởng cụ thể để kiểm soát quá trình chi tiêu (không lấy LN làm thước đo hiệu quả)

Từ khóa: hệ thống thu ngân, Ngân Sách Nhà Nước, tài chính Nhà Nước, kinh tế Nhà Nước, kinh tế xã hội, chi tiêu ngân sách, kinh , hệ thống ngân sách

ppt 30 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:24/11/2012 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận