Chương 3: Các chính sách phát triển kinh tế dựa trên thương mại

Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ... cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó.

Từ khóa: kinh tế thương mại, kinh tế xã hội, phát triển kinh tế, kinh tế thị trường, trao đổi hàng hóa, giá trị hàng hóa

pdf 34 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận