Chương 2: Thị trường quốc tế

Thị trường, trong kinh tế học và kinh doanh, là nơi người mua và người bán (hay người có nhu cầu và người cung cấp) tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau để trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ.
Thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm nhất định theo các thông lệ hiện hành, từ đó xác định rõ số lượng và giá cả cần thiết của sản phẩm, dịch vụ. Thực chất, Thị trường là tổng thể các khách hàng tiềm năng cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa được đáp ứng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó.

Từ khóa: Thị trường quốc tế, thương mại quốc tế, kinh tế quốc tế, kinh tế xã hội, xuất nhập khẩu, kinh tế thị trường

pdf 12 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận