CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI

Chương này sẽ trình bày một số thủ tục cơ bản của phần mềm Eviews 5.1 để sinh viên có thể thực hành các bài tập thống kê và kinh tế lượng ở các chương sau. Do mục đích chính của ta là thực hành kinh tế lượng với Eviews, nên chương này chỉ giới hạn một số thao tác mà người nghiên cứu thường hay sử dụng, chứ không phải toàn bộ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Eviews. Tuy nhiên, để tiện lợi cho sinh viên tự nghiên cứu, chương này sẽ giới thiệu sơ qua chức năng trợ giúp trong Eviews để có thể tham khảo khi cần thiết. Một số nội dung được trình bày trong chương này, đặc biệt là các kiểm định, nhưng chúng sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết hơn ở các chương liên quan.

Từ khóa: tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hướng dẫn sử dụng eview 5.1, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận