CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố cơ cấu tài chính toàn cầu. Mặc dù các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) đã tồn tại trong nhiều năm, sáng kiến này đã làm tăng thêm tầm quan trọng cho các chuẩn mực.

Từ khóa: phương pháp kế toán, kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán quốc tế, tài liệu kế toán quốc tế, báo cáo tài chính, chuyên ngành kế toán

pdf 176 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận