Bê tông toàn khối

Tài liệu này trước đây mang tên sàn bê tông cốt thép toàn khối, dùng để giảng dạy và hướng dẫn làm đồ án môn học của bộ môn công trình bê tông cốt thép Trường đại học xây dựng, được biên soạn theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574 - 1991. Gần đây Bộ Xây Dựng đã ban hành tiêu chuẩn mới về thiết kế: TCXDVN 356:2005 để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574. Việc đó đòi hỏi thay đổi các hướng dẫn tính toán. Tài liệu này nhằm đáp ứng yêu cầu vừa nêu.

Từ khóa: Bê tông toàn khối, tiêu chuẩn xây dựng, kinh tế xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế, kinh tế xây dựng, xây dựng Việt Nam

pdf 194 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:28/09/2012 | Lượt xem:198 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 38

Đăng nhập để bình luận