Báo cáo thực hành: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++

Trong tiêu chuẩn 1998 của C++ có hai phần chính: phần ngôn ngữ cốt lõi và phần Thư viện chuẩn C++(STL - Standard Template Library) . Phần thư viện này lại bao gồm hầu hết thư viện tiêu bản chuẩn và phiên bản có điều chỉnh chút ít của thư viện chuẩn C. Nhiều thư viện C++ hiện hữu không thuộc về tiêu chuẩn như là thư viện Boost. Thêm vào đó, nhiều thư viện không theo tiêu chuẩn được viết trong C một cách tổng quát đều có thể sử dụng trong các chương trình C++.

Từ khóa: điều khiểnc++, luận văn báo cáo, kỹ thuật máy tính, Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ , phần mềm c++ , giao diện c++

doc 22 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/10/2012 | Lượt xem:177 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận