Báo cáo: “Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng Lang Liêu”

Việt Nam đã gia nhập WTO – đây cũng là một cửa ngỏ quan trọng trong
sự phát triển của ngành du lịch. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ
xã hội ở các quốc gia trên Thế Giới cũng như ở nước ta thì nhu cầu về các
dịch vụ du lịch cũng ngày càng tăng.