Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Vũ Văn Sơn

Chương 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số tập trung trình bày về biến đổi Z và ứng dụng vào hệ thống LTI rời rạc. Chương này gồm có 5 bài học với các nội dung như: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía.

Từ khóa: Tín hiệu số, Bài giảng Xử lý tín hiệu số, Xử lý tín hiệu số, Biến đổi Z, Hệ thống LTI rời rạc, Biến đổi Z ngược

ppt 45 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận