Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương

Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 7: Kiểm định giả thiết" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể, kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể, kiểm định giả thuyết về phương sai tổng thể,... Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Bài giảng Xác suất thống kê, Kiểm định giả thiết, Phương sai tổng thể, Trung bình tổng thể, So sánh hai giá trị trung bình

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:72 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận