Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương

Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 6: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng điểm, ước lượng khoảng (Khoảng tin cậy của trung bình tổng thể, khoảng tin cậy của tỷ lệ tổng thể, khoảng tin cậy của phương sai tổng thể). Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Bài giảng Xác suất thống kê, Ước lượng tham số, Ước lượng điểm, Ước lượng khoảng, Khoảng tin cậy, Phương sai tổng thể

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận