Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương

Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 5: Mẫu ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp mẫu, cách trình bày một mẫu cụ thể, các đặc trưng mẫu, các phân phối xác suất của đặc trưng mẫu, tính các đặc trưng của mẫu cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Bài giảng Xác suất thống kê, Mẫu ngẫu nhiên, Phương pháp mẫu, Đặc trưng mẫu, Phân phối xác suất, Trình bày một mẫu

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận