Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương II - TS. Nguyễn Quang Phú

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương II - Cốt liệu có nội dung trình bày khái niệm, phương pháp khai thác và sản xuất, các đặc tính của cốt liệu, các biện pháp tăng cường độ cho cốt liệu, các ứng dụng của cốt liệu, cốt liệu cho bê tông và vữa.

Từ khóa: Vật liệu xây dựng, Khai thác cốt liệu, Sản xuất cốt liệu, Ứng dụng cốt liệu, Đặc điểm cốt liệu, Cốt liệu bê tông

ppt 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận