Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương I - TS. Nguyễn Quang Phú

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương I - Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng có nội dung trình bày tính chất vật lý, tính chất cơ học của vật liệu xây dựng.

Từ khóa: Vật liệu xây dựng, Xây dựng công trình, Lựa chọn vật liệu xây dựng, Vai trò của vật liệu, Tính chất vật lý, Tính chất cơ học

ppt 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:183 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận