Bài giảng Tối ưu điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận mãn tính lọc máu chu kỳ - PGS.TS. Nguyễn Oanh Oanh

Bài giảng cung cấp kiến thức về: Đặt vấn đề về tăng huyết áp, cơ chế bệnh sinh (bệnh tăng huyết áp trong bệnh thận mãn tính, tăng cứng động mạnh, yếu tố thần kinh), một số yếu tố ảnh hưởng huyết áp ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ, chẩn đoán tăng huyết áp, kiểm soát tăng huyết áp ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ... Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm rõ chi tiết.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)