Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống (Food and beverage management) - Chương 7: Quản trị phục vụ ăn uống

Chương 7 gồm có những nội dung chính sau: Lập kế hoạch và tổ chức phục vụ ăn uống, chuẩn hóa các thao tác kỹ thuật cơ bản, quy trình phục vụ ăn uống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận