Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chính của hoạch định, mục tiêu - Nền tảng của việc lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Quản trị học, Quản trị học, Chức năng hoạch định, Phân loại kế hoạch, Phương pháp MBO, Mục tiêu, Lập kế hoạch

ppt 65 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận