Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ

Chương này sẽ giúp các bạn biết được xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp; năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; năng lực lõi của doanh nghiệp. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

Từ khóa: Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh, Môi trường nội bộ, Môi trường cạnh tranh, Năng lực lõi, Phân tích chuỗi giá trị

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2017 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận