Bài giảng Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (PLTMC) - ĐH Y Harvard tại Việt Nam

Mời các bạn tham khảo bài giảng Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (PLTMC) sau đây để biết cách mô tả các cách lây truyền HIV từ mẹ sang con (LTMC); giải thích được các yếu tố nguy cơ LTMC; các cách để phòng LTMC; cách sử dụng thuốc ARV trong thai kỳ và để PLTMC.
Đăng nhập để bình luận