Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 4 - Phạm Trung

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, phân loại sàn, cấu tạo sàn gỗ, cấu tạo sàn thép, cấu tạo sàn bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận