Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 3 - Phạm Trung

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 3: Cấu tạo cửa công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, vật liệu và cấu tạo cửa, cấu tạo chi tiết cửa đi, cấu tạo chi tiết cửa sổ, ký hiệu và thống kê cửa. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận