Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 2 - Phạm Trung

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 2: Cấu tạo tường công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, phân loại tường, các bộ phận của tường, cấu tạo tường xây, cấu tạo chi tiết các bộ phận của tường. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận