Bài giảng môn học Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích chi phí - Lợi ích

Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3 trình bày các phân tích về cho phí và lợi ích. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Khái niệm phân tích chi phí - lợi ích, các bước tiến hành trong phân tích chi phí - lợi ích, các vấn đề về trong phân tích chi phí - lợi ịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế môi trường, Bài giảng Kinh tế môi trường, Phân tích chi phí - lợi ích, Công cụ CBA, Phân tích kinh tế, Phân tích chi phí

ppt 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận