Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin marketing, hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Marketing cơ bản, Bài giảng Marketing cơ bản, Hệ thống thông tin marketing, Nghiên cứu marketing, Thông tin marketing, Hệ thống ghi chép nội bộ

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/05/2017 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận