Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Huỳnh Phước Nghĩa

Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Chiến lược truyền thông Marketing. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về truyền thông tiếp thị; ATL và BTL. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Marketing và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Từ khóa: Marketing căn bản, Bài giảng Marketing căn bản, Chiến lược truyền thông Marketing, Truyền thông tiếp thị, Quan hệ công chúng, Xây dựng thương hiệu

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận