Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Huỳnh Phước Nghĩa

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 do Huỳnh Phước Nghĩa biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất định giá trong Marketing; mô hình định giá Marketing; quy trình quyết định giá. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.
Đăng nhập để bình luận